Спосіб виробництва гіркої настоянки (Патент на корисну модель № 106057)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Спосіб виробництва гіркої настоянки включає процес екстрагування з подальшим фільтруванням та купажуванням, який відрізняється тим, що процес екстрагування проводять підготовленою водою при температурі 35-45 °С та перемішуванні протягом 70-90 хв, а після фільтрування проводять випарювання екстрактів під розрідженням при температурі 35-45 °С, з подальшим купажуванням концентрованих екстрактів з додаванням водно-спиртової суміші до міцності 40 % об. The method of producing a bitter tincture includes the extraction process followed by filtration and blending, which is characterized by the fact that the extraction process is carried out with prepared water at a temperature of 35-45 ° C. and stirred for 70-90 minutes, and after the filtering, the evaporation of the extracts under dilution at a temperature of 35- 45 ° C, followed by blending concentrated extracts with the addition of a water-alcohol mixture to 40% strength.

Опис

Ключові слова

настоянка, спосіб виробництва, екстрагування, tincture, mode of production, extraction, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 106057 UA, МПК C09B 61/00 (2009) Спосіб виробництва гіркої настоянки / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. , Чорний В. М. ; заявник Національний університет харчових технологій. — № u 201511028 ; заявл. 11.11.2015 ; опубл. 11.04.2016, бюл. № 7

Зібрання