Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Монографія присвячена дослідженню розвитку інтеграційних процесів, особливостям створення, організації діяльності та функціонування інтегрованих об’єднань в агропромисловому секторі України. Розглядаються теоретичні та методичні основи формування та розвитку інтегрованих об’єднань в Україні. Обґрунтовано перспективи сталого розвитку АПК України на основі формування інтегрованих структур. Видання призначене для державних службовців, вітчизняних і закордонних дослідників, аспірантів, студентів і викладачів економічних спеціальностей. A monograph is sacred to research of development of integration processes, features of creation, organization of activity and functioning of integrated associations in the agroindustrial sector of Ukraine. Theoretical and methodical bases of forming and development of integrated associations are examined in Ukraine. The prospects of steady development of agroindustrial complex of Ukraine are reasonable on the basis of forming of integrated structures. Edition is intended for civil servants, domestic and foreign researchers, graduate students, students and teachers of economic specialities.

Опис

Ключові слова

інтеграційні процеси, об’єднання, інтегровані структури, інтеграційна взаємодія, інтеграція, integration processes, associations, integrated structures, integration co-operation, integration, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Формування та розвиток інтегрованих об’єднань в АПК України : монографія / Н. С. Скопенко. – К. : НУХТ, 2012. – 266 с.

Зібрання