Експериментально-аналітичний метод визначення адгезії харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі розглядається експериментально-аналітичний метод визначення міцності адгезії. В основу його покладено математичні моделі, які описують рух матеріальної системи. Метод досліджень враховує сили опору повітря і сили адгезії. Достовірність результатів досліджень підтверджена експериментально. Визначена міцність адгезії м'яса.

Опис

Ключові слова

адгезія, моделювання міцності адгезії, дослідження адгезії, адгезия, моделирование прочности адгезии, исследование адгезии, adhesion, modeling of durability of adhesion, research of adhesion, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра технології ресторанної і аюрведичної продукції

Бібліографічний опис

Гуць, В. С. Експериментально-аналітичний метод визначення адгезії харчових продуктів / В. С. Гуць, О. А. Коваль // Наукові праці НУХТ. - 2006. - С. 76-80.

Зібрання