Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесів зносу і амортизації необоротних активів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра обліку і аудиту, знос, амортизація, необоротні активи, методи нарахування амортизації

Бібліографічний опис

Гаврилюк, М. А. Облікове, інформаційне та контрольне забезпечення процесів зносу і амортизації необоротних активів : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Марія Андріївна Гаврилюк ; наук. керівник Ольга Валеріївна Михайленко. – Київ, 2022. – 133 с.