Cavitation wearing of modified ceramics

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The materials show that wear of materials is determined by the intensity of the cavitation effect and the phase ratio of components. To assess the wear of ceramics it is possible to use the approach similar to that one used for the assessment of wear of metals.
У матеріали показано, що зношування матеріалів визначається інтенсивністю кавітаційного ефекту та фазовим співвідношенням компонентів. Для оцінки зношування кераміки можна використовувати підхід, аналогічний тому, що використовується для оцінки зношування металів.

Опис

Ключові слова

кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів, department of foodstuff expertise, модифікована кераміка, cavitation wearing, modified ceramics, харчові технології, food technology, кавітаційне зношування

Бібліографічний опис

Litvinenko, O. Cavitation wearing of modified ceramics / O. Litvinenko, B. Pashchenko // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 85 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11-12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч. 2. – С. 338