Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

універсум

Анотація

Охарактеризовані джерела утворення і характеристика стічних вод молокозаводів. Запропоновано біологічне очищення. Дана характеристика основних способів стимуляції процесу очищення. Author examined sources of formation and characteristics of dairy wastewater. A biological treatment. The characteristic of the basic ways to stimulate the cleansing process.

Опис

Ключові слова

молокозаводи, стічні води, біологічне очищення, стимуляція активного мулу, dairies, wastewater biological treatment, stimulation of activated sludge, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Ткаченко, Т. Л. Способи поліпшення процесу очищення стічних вод молочного виробництва / Т. Л. Ткаченко, О. І. Семенова // І Всеукраїнський з’їзд екологів : збірник наукових статей, Вінниця, 4–7.10.2006. – Вінниця: Універсум, 2006. – С. 221.