Чисельна реалізація в математичному пакеті MathCAD квадратурних алгоритмів рішення інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольтерри II роду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В даній статті розглядається програмна реалізація чисельного рішення рівнянь Фредгольма і Вольтерри II роду. Існує велика кількість задач в математиці і в математичній фізиці, що приводять до інтегральних рівнянь. Інтегральні рівняння широко використовуються в моделях, що розглядаються в теорії пружності, газовій динаміці, екології тощо. У даній роботі пропонується реалізація в пакеті MathCAD квадратурних алгоритмів рішення інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольтерри другого роду. This article discusses the software implementation of the numerical solution of the equations of Fredholm and Volterra type II. There are many problems in mathematics and in mathematical physics, leading to integral equations. Integral equations are widely used in the models discussed in the theory of elasticity, gas dynamics, ecology and the like. In this paper we propose the implementation in MathCAD quadrature algorithms for solving integral equations of Fredholm and Volterra of the second kind.

Опис

Ключові слова

MathCAD, метод квадратур, формула трапеції, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, інтегральне рівняння Фредгольма, інтегральне рівняння Вольтерри, method of quadratures, formula of a trapezoid, integral equation Fredholm, integral equation of Volterra

Бібліографічний опис

Сєдих, О. Л. Чисельна реалізація в математичному пакеті MathCAD квадратурних алгоритмів рішення інтегральних рівнянь Фредгольма і Вольтерри II роду / О. Л. Сєдих, А. В. Овчарук // Scientific and practical edition, Austria, 20 February 2015. – Prague, Czech : Science & Genesis, 2015. – Vol. 2. – Р. 149–154.

Зібрання