Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У матеріалах конференції наведено доповіді за напрямами: автоматизація процесів управління технологічними процесами та комплексами, ієрархічні системи управління та інформаційні системи управління у виробництві та освіті. Матеріали конференції будуть корисні науковим та інженерно - технічним працівникам, виробничникам, потенційним інвесторам, студентам ВНЗ та всім хто пов'язаний з харчовою промисловістю та автоматизацією. The materials of the conference report are the following areas: automation of process control and complex, hierarchical control systems and management information systems in the manufacturing and education. Proceedings will be useful scientific and engineering - technical workers, production workers, potential investors, students of universities and all those associated with the food industry and automation.

Опис

Ключові слова

інформаційні системи управління, ієрархічні системи управління, автоматизація процесів управління, Information Systems Management, hierarchical management system, automation of management

Бібліографічний опис

Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами [Електронний ресурс] : матеріали Міжнародної науково-технічної конференції, 25 листопада 2015 р. – К.: НУХТ, 2015. – 241 с. - Режим доступу: https://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii

Зібрання