Удосконалення економічних методів управління підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

управління підприємством, економічні методи управління, економіка, business management, economic management methods, economy

Бібліографічний опис

Вигорницька, С. С. Удосконалення економічних методів управління підприємством / С. С. Вигорницька // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, Київ, 24-25 березня 2016 р. : тези доповідей. – К.: НУХТ, 2016. – С. 12-14.