Пристрій для дозування та фасування суміші сипких продуктів (Патент на винахід № 123215)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Винахід належить до харчової промисловості, а саме стосується дозувально-фасувальних пристроїв пакувального обладнання. Може бути використаний для технологічного процесу пакування на підприємствах харчової, фармацевтичної й інших галузях промисловості. Пристрій для дозування та фасування комбінованих за складом сипких продуктів складається з бункера, привідного валу, рухомого диска з верхніми частинами мірних стаканчиків, розвантажувального механізму, нижніх частин мірних стаканчиків, які з'єднані із пристроєм регулювання об'єму дози. The invention relates to the food industry, namely to dosing and packaging packaging equipment devices. Can be used for technological process packing at the enterprises of food, pharmaceutical and other branches of the industry. The device for dosing and packaging of the combined composition of bulk products consists of hopper, drive shaft, movable disk with the tops of measuring cups, unloading mechanism, the lower parts of the measuring cups, which are connected to the device dose adjustment.

Опис

Ключові слова

дозатор, фасування, бункер, стаканчик, сипка продукція, dispenser, packing, hopper, cup, bulk products, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Патент 123215 UA, МПК B65B 1/04 (2006.01) Пристрій для дозування та фасування суміші сипких продуктів / Гавва О. М., Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В., Деренівська А. В., Сокол А. В. ; заявник Національний університет харчових технологій. – № а 201805120; заявл.10.05.2018 ; опубл. 03.03.2021, Бюл. № 9, 2021 р.

Зібрання