Зварювальні пристрої в пакувальних машинах з горизонтальним рухом плівки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створена класифікація і зроблений аналіз конструкцій пристроїв для поперечного зварювання плівки в машинах з рухом упаковок горизонтально.

Опис

Ключові слова

зварювальні системи ротаційного типу, губки ротаційних пристроїв, класифікація, рухомі площини, пристрої зварювання, сварочные системы ротационного типа, классификация, губки ротационных устройств, подвижные плоскости, устройства сварки, welding rotary type system, sponges rotary devices, classification, moving plane, welding equipment, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Кривень, Т. С. Зварювальні пристрої в пакувальних машинах з горизонтальним рухом плівки / Т. С. Кривень, С. М. Мироненко, О. І. Ковальов // Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : тези доповідей 76-а Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів, 12 -13 квітня 2010 р. – К. : НУХТ, 2010. – Ч. III. – С. 80.