Проблеми взаємозв’язку економічного розвитку та якості життя населення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висвітлена сутність поняття «якість життя» та його оцінка. Розглянуто індекс людського розвитку як показник рівня економічного розвитку. Освещена суть понятия «качество жизни» и его оценка. Illuminated essence of the concept of "quality of life" and its evaluation. Considered the human development index as an indicator of economic development.

Опис

Ключові слова

якість життя, індекс людського розвитку, економічний розвиток, quality of life, human development index, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Сіднєва, Ж. К. Проблеми взаємозв’язку економічного розвитку та якості життя населення / Ж. К. Сіднєва // Сучасні тенденції в економіці та управлінні : новий погляд : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конфренції 29-30 листопада 2013 р. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2013. – Ч. 2. – 140 с. - С. 45-48.