Визначення оптимальних умов екстракції для отримання флавоноїдів з акації (Robinia pseudoacacia)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Останнім часом зростає інтерес до пошуку нетрадиційних джерел біологічно цінних компонентів, перспективних для створення нових видів функціональних харчових продуктів. Особливу увагу приділяють хімічному складу та вмісту в сировині антиоксидантів, що здатні попереджувати вільнорадикальне окислення біологічних структур організму, уповільнюючи процеси старіння та розвитку патологічних змін. Однією з багатих на корисні біологічно активні речовини рослин є акація (Robinia pseudoacacia). Дослідження різних видів робінії дозволили фітохімікам встановити в складі її екстракту різноманітні класи БАР, такі як: терпеноїди, фенольні сполуки – гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, дубильні речовини.
Recently, there has been a growing interest in the search for non-traditional sources of biologically valuable components that are promising for the creation of new types of functional foods. Particular attention is paid to the chemical composition and content of antioxidants in raw materials that can prevent free radical oxidation of biological structures of the body, slowing down the aging process and the development of pathological changes. One of the plants rich in useful biologically active substances is acacia (Robinia pseudoacacia). Studies of different types of robinia allowed phytochemists to identify various classes of bioactive substances in its extract, such as terpenoids, phenolic compounds - hydroxycinnamic acids, flavonoids, tannins.

Опис

Ключові слова

кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, акація, флавоноїди, екстракція, біологічно активні речовини, acacia, flavonoids, extraction, biologically active substances

Бібліографічний опис

Бондаренко, А. Визначення оптимальних умов екстракції для отримання флавоноїдів з акації (Robinia pseudoacacia) / А. Бондаренко, О. Подобій // Priority directions of science development : 4th International scientific and practical konference, February 3-4, 2020, Lviv, Ukraine. – Lviv, 2020. – Pp. 180-184