Особливості аудіювання у процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід та переговорів майбутніх економістів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття розкриває особливості аудіювання в процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід та переговорів майбутніх економістів. Оволодіння цими навичками і вміннями є важливим компонентом діяльності фахівця.
The article deals with the peculiarities of listening comprehension in the studying process of English-speaking business telephone conversations and negotiations for future economists. Mastering of these skills and habits is an important component in the specialist’s activity.

Опис

Ключові слова

ділове спілкування, навички та вміння, міжнародні контакти, економічний профіль, business communication, skills and habits, international contacts, economical profile, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Сушко, І. А. Особливості аудіювання у процесі навчання англомовних ділових телефонних бесід та переговорів майбутніх економістів / Л. В. Власенко, І. А. Сушко // Найновите научни постижения : матеріали 7-ї міждународна науково- практичної конференції, Софія, 2011. - Софія : «Бял ГРАД БГ» ООД, 2011. - Т. 12 : Педагогически науки. - С. 20-22.