Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе динамической системы станции дефекосатурации

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Приведены результаты использования методов фликкер-шумовой спектроскопии в задачах технологического мониторинга. The results of the methods of flicker-noise spectroscopy in process monitoring tasks.

Опис

Ключові слова

сахарное производство, фликкер-шум, технологический мониторинг, sugar production, flicker noise, technological monitoring, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Заика, В. И. Фликкер-шумовая спектроскопия в анализе динамической системы станции дефекосатурации / В. И. Заика, В. Д. Кишенько // сб. трудов ХХIV Междунар. науч. конф. : Т. 10. Секция 10. – Пенза: Пенз. гос. технол. Академия. - 2011. – С. 39-41.