Застосування правових принципів в медіації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Медіація є суспільно необхідним інструментом в арсеналі правових засобів, призначених для вирішення спорів у суспільстві. Медіація не може бути ефективною без наявності та виконана певних принципів, що визначають основні стандарт і організації та проведення процедури вирішення спорів за участі медіатора. Зазначене обумовлює необхідність обгрунтування, визначення та систематизації основних принципів медіації. Принципам притаманна властивість абстрактного відображення закономірностей соціальної дійсності, що зумовлює їх особливу роль у структурі широкого кола явищ. Принцип є джерелом багатьох явищ або висновків, що відносяться до нього, як дія до причини або як наслідки до підстави
Mediation is a socially necessary tool in the arsenal of legal means designed to resolve disputes in society. Mediation cannot be effective without the presence and fulfillment of certain principles that determine the basic standard and organization and conduct of the dispute resolution procedure with the participation of a mediator. The above determines the need to substantiate, define and systematize the main principles of mediation. Principles are characterized by the abstract reflection of the laws of social reality, which determines their special role in the structure of a wide range of phenomena. A principle is the source of many phenomena or conclusions related to it, as action to cause or as effects to ground

Опис

Ключові слова

кафедра економіки і права, медіація, принцип права, вирішення спорів, правосуддя, mediation, principleoflaw, disputeresolution, justice

Бібліографічний опис

Корінний, С. О. Застосування правових принципів в медіації / С. О. Корінний, М. Ю. Задніпряна-Корінна // Рrogressive research in the modern world : матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Бостон, 2023. – С. 528–534.