Аналіз стану продовольчої безпеки України в контексті її національної безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В умовах загострення глобальної планетарної проблеми, зокрема зміни клімату, питання зниження рівня продовольчої безпеки та забезпечення повноцінного харчування населення належить до одних із ключових проблем сьогодення. Оскільки продовольча безпека є складовою національної безпеки, а раціональне харчування своєрідним індикатором сталого розвитку суспільства це питання є актуальним і особливо гостро постало для України саме зараз, коли наша держава веде повномасштабну війну проти окупаційних військ Російської Федерації
In the context of aggravation of the global planetary problem, in particular climate change, the issue of reducing the level of food security and ensuring adequate nutrition of the population is one of the key problems of today. Since food security is a component of national security and nutrition is a kind of indicator of sustainable development of society, this issue is relevant and particularly acute for Ukraine now that our country is waging a full-scale war against the occupation forces of the Russian Federation

Опис

Ключові слова

продовольча безпека, національна безпека, війна в Україні, food security, national security, war in Ukraine, кафедра екології та екоменеджменту

Бібліографічний опис

Горбенко, І. С. Аналіз стану продовольчої безпеки України в контексті її національної безпеки / І. С. Горбенко, В. М. Тесля, С. М. Маджд // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 90-ї Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 11–12 квітня 2024 р. – Київ : НУХТ, 2024. – С. 343.