Особливості SWOT-аналізу хлібопекарського підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для здійснення стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ застосовують процедури SWOT-аналізу, головна мета якого – забезпечити процес стратегічного планування інформацією про сильні і слабкі сторони цієї стратегії щодо її можливостей та існуючих загроз. For strategic analysis of the external and internal environments, SWOT analysis procedures are used, the main purpose of which is to provide the strategic planning process with information about the strengths and weaknesses of the strategy in relation to its opportunities and existing threats.

Опис

Ключові слова

SWOT-аналіз, можливості, загрози, хлібопекарське підприємство, SWOT-analysis, opportunities, threats, bakery enterprise, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Рашко, Я. Особливості SWOT-аналізу хлібопекарського підприємства / Я. Рашко, О. Петруша // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 85 Ювілейної Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, присвяченої 135-річчю Національного університету харчових технологій, 11–12 квітня 2019 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2019. – Ч.1. – С. 114