Переваги впровадження системи НАССР

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

система НАССР, управління, безпечність харчової продукції, аналіз, system HACCP, management, food safety, analysis, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Осадчук, О. П. Переваги впровадження системи НАССР / О. П. Осадчук // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. студ., ас. та молодих учених, Київ, 20-21березня 2014 р. : тези доп. – К.: НУХТ, 2014. – 169 с. – С. 91-92.