Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

При обґрунтуванні вибору оптимального напряму інноваційного розвитку підприємства важливо знати цілі розвитку, які, в свою чергу, формують загальну стратегію розвитку підприємства. Вибір і обґрунтування напряму інноваційного розвитку за своєю методологічною суттю подібний до розробки стратегії інноваційного розвитку підприємства. In justification of choosing the optimal direction of innovation of the enterprise is important to know the development goals, which in turn form the overall strategy of the company. Selection and justification of direction in its development of innovative methodological essentially similar to a strategy of innovative development.

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, стратегічний розвиток, innovative development, strategic development, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / І. В. Федулова // Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 17-19 лютого 2011 р. – К.: НУХТ, 2011. – Ч. 2. - С. 9-10.