Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Сучасний період розвитку готельної індустрії починається після Другої світової війни. Його особливості пов'язані з масовим характером туризму, який стає об'єктом інтересу значної частини населення насамперед у високорозвинених країнах. Розвиток туризму та висока ділова активність населення зумовлює формування упродовж 50 - 70-х років XX ст. потужної мережі закладів розміщення, харчування та розваг. The modern period of the hotel industry started after the Second World War. It features related to the mass character of tourism, which is the subject of much of the population of interest especially in developed countries. Tourism development and high business activity results in the formation of the population over 50 - 70 years of XX century. strong network of accommodation, food and entertainment.

Опис

Ключові слова

готельна індустрія, розвиток туризму, готельне господарство, hotel industry, tourism development, hotel economy, кафедра туристичного та готельного бізнесу

Бібліографічний опис

Сологуб, Ю. І. Сучасний розвиток світового готельного господарства: функціональні та територіальні особливості / Ю. І. Сологуб, О. В. Безпала // Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку : Міжнародна науково-практична конференція, 25-27 березня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 42-43.