Контроль важких металів в об’єктах навколишнього середовища за допомогою аналізатора «М-ХА 1000-5»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Створено програмно - комп’ютерний аналізатор для контролю важких металів в об’єктах довкілля з новим програмним забезпеченням, який відповідає сучасним вимогам до аналітичних приладів. The software - computer analyzer for monitoring heavy metals in the environment with new software that meets modern requirements for analytical instruments.

Опис

Ключові слова

вимірювальна техніка, measuring equipment, екологічний моніторинг, методики, environmental monitoring, methods, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Контроль важких металів в об’єктах навколишнього середовища за допомогою аналізатора «М-ХА 1000-5» / В. М. Галімова, В. В. Манк, І. В. Суворовцев, Т. К. Панчук, О. Л. Тонха, Я. В. Вовкушівська // Річна сесія Наукової ради з проблеми «Аналітична хімія» НАН Украіни, 3-10 червня 2012 р., Крим.