Самореалізація фахівців в умовах професійної кризи в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нині, в процесі переходу українського суспільства до ринкової економіки, відбувається неминуча трансформація значимих для людини цінностей, мотивів, професійних позицій та переконань – як можливий шлях конструктивної активізації професійної реалізації особистості. Currently, in the process of transition of Ukrainian society to a market economy, there is an inevitable transformation of significant human values, motives, professional positions and beliefs - as a possible way of constructive activation professional realization of personality.

Опис

Ключові слова

самореалізація, self-realization, професійна криза, professional crisis, особистість, personality, кафедра гуманітарних дисциплін, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Сапіга, В. Самореалізація фахівців в умовах професійної кризи в Україні / В. Сапіга, І. Нікітіна // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : Матеріали 86 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 2-3 квітня 2020 р., м. Київ. – Київ : НУХТ, 2020. – Ч. 3. – С. 487.