Формування системи індикаторів продовольчої безпеки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для України доцільним є реформування продовольчої системи та створення ефективних механізмів державного протекціонізму та регулювання. В Україні індикатори продовольчої безпеки визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 р. № 1379 «Деякі питання продовольчої безпеки», із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1041 (1041-2011-п) від 12.10.2011, (було затверджено Методику визначення основних індикаторів продовольчої безпеки) та Законом України «Про продовольчу безпеку України», прийнятого Верховною Радою України від 22 грудня 2011 року. For Ukraine it is expedient to reform the food system and the establishment of effective mechanisms of state protectionism and regulation. In Ukraine indicators of food security by the Cabinet of Ministers of Ukraine of 05.12.2007. № 1379 "Some aspects of food security", as amended in accordance with Decree N 1041 (1041-2011, P) on 12.10.2011 (approved Methods for identifying key indicators of food security) and the Law of Ukraine "On food security of Ukraine" adopted by the Verkhovna Rada of Ukrainetion of 22 December 2011.

Опис

Ключові слова

продовольча система, індикатор, продукти, калорійність, food system, indicator, products, caloric, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Формування системи індикаторів продовольчої безпеки / І. В. Федулова // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості : програма і матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2014 р. - К. : НУХТ, 2014. - С. 181–184.