Основні математичні поняття і факти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Посібник написано відповідно до програми з математики для вступників до вищих навчальних навчальних закладів. Він містить програму з математики та докладні відповідні на теоретичні запитання розділу 1 «Основні математичні поняття і факти» та розділу 2 «Основні формули і теореми» цієї програми, а також розв’язання прикладів, вправ і задач згідно з її розділом 3 «Формування основних умінь і навичок». Окремо подаються контрольні запитання з курсу алгебри, початку аналізу та геометрії, зразки екзаменаційних білетів усних іспитів, варіантів співбесід та білетів тестування знань з математики, вибрані конкурсні задачі, які пропонувалися на вступних випробуваннях у провідних вищих навчальних закладах України, довідковий матеріал з математики.

Опис

Ключові слова

основні теореми та формули, basic theorems and formulas, основні поняття і факти, алгебра, початки аналізу, геометрія, співвідношення, задачі, basic concepts and facts, algebra, beginnings of analysis, geometry, correlations, tasks, кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І.

Бібліографічний опис

Основні математичні поняття і факти / Т. І. Олешко, К. І. Мазур, О. К. Мазур, О. К. Мазур // Усна математика на вступних випробуваннях у вищих навчальних закладах : навчальний посібник. – Київ : НАУ, 2004. – С. 8–35.

Зібрання