Дослідження фрактально-вейвлетних методів управління цукровим заводом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Використання методів вейвлетного та фрактального аналізу технологічних процесів дозволяє встановити нові фактори впливу на поведінку складних технологічних комплексів, що приведе до підвищення ефектвності їх функціонування. Use of wavelet and fractal analysis processes to set new factors influence the behavior of complex technological systems that will increase efektvnosti their functioning.

Опис

Ключові слова

вейвлетний аналіз, цукрові заводи, фрактальний аналіз, wavelet analysis, refineries, fractal analysis

Бібліографічний опис

Гетьман, Я. Дослідження фрактально-вейвлетних методів управління цукровим заводом / Ярослав Гетьман // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 2. – С. 407-409.