Російсько-український словник з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Пропонований словник містить у собі основну фахову термінологію з процесів та апаратів харчов'их, хімічних виробництв і гідромеханіки (як науково-технічну, так і виробничо-експлуатаційну), а також деякі терміни з фізики, хімії, математики, металургії тощо, без яких важко обійтись при перекладі сучасної фахової літератури Словник містить в собі понад 4000 слів і їх перекладів на українську мову основних термінів з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки. Розрахований на студентів, викладачів і інженерно-технічний персонал, які мають справу з процесами та апаратами харчових, хімічних виробництв і гідромеханікою.
The offered dictionary contains basic professional terminology from processes and vehicles of food, chemical productions and hydromechanics (both scientific and technical and production-operating), and also some terms from physics, chemistry, mathematics, metallurgies and others like that, without which hardness to treat during the translation of modern professional literature A dictionary contains over 4000 words and their translating into the Ukrainian language of basic terms from technological processes and vehicles and hydromechanics. Counted on students, teachers and technicians-and-engineers, which deal with processes and vehicles of food, chemical productions and hydromechanics.

Опис

Ключові слова

термінологія від А до Я, terminology from A to Я, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Кулінченко, В. Р. Російсько-український словник з технологічних процесів та апаратів і гідромеханіки / В. Р. Куліченко, В. Д. Михайлик. – Херсон : ХДТУ, 2003. – 40 с.