Розробка системи автоматизації управління бродильним відділенням пивзаводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

бродіння, регулювання, витрата, контур, мікропроцесорний контролер, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Шаповал, Я. П. Розробка системи автоматизації управління бродильним відділенням пивзаводу : дипломна робота ... бакалавра : 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Ярослав Петрович Шаповал ; наук. керівник Ігор Володимирович Ельперін. – Київ, 2020. – 79 с.