Продуктивність праці: визначення факторів та пошук резервів її підвищення на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

продуктивність праці, персонал, фактори зростання, ефективність, резерви підвищення продуктивності праці, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Клименко, К. О. Продуктивність праці: визначення факторів та пошук резервів її підвищення на підприємстві : дипломна робота ... бакалавра : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Катерина Олегівна Клименко ; наук. керівник Олена Вікторівна Безпалько. – Київ, 2020. – 138 с.