Виробництво спредів збалансованого складу на вершково-рослинній жировій основі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті проаналізовані питання споживання та метаболізму жирів, співвідношення окремих жирних кислот у харчовому раціоні. Науково обґрунтована технологія виробництва спредів збалансованого жирнокислотного складу. Розроблені рецептури рослинно-вершкових спредів на основі вершкового масла, кокосової та ріпакової олій, в яких співвідношення між ліноленовою та лінолевою кислотами становить 1:4. The article analyzes the questions of consumption and fat metabolism, the ratio of the corresponding fatty acids in the diet. Scientifically grounded technology of spreads balanced fatty acid composition . The developed formulations of plant- based cream spreads butter, coconut and rapeseed oils , which ratio between linolenic and linoleic acid is 1: 4.

Опис

Ключові слова

купажовані жирові основи, спреди, ессенціальні жирні кислоти, жирнокислотний склад, біологічна цінність, blended fat-based, spreads, essential fatty acids, fatty acid composition, biological value, кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

Бібліографічний опис

Виробництво спредів збалансованого складу на вершково-рослинній жировій основі / Є. І. Шеманськая, І. Г. Радзієвська, В. В. Манк, І. В. Левчук // Масложировой комплекс. - № 3 (46). – С. 35-37.

Зібрання