Система виробництва гіркої настоянки (Патент на корисну модель № 107722)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Система виробництва гіркої настоянки, яка складається з послідовно встановлених двох купажних чанів, збірника настою, засобів подачі водно-спиртової суміші та фільтра, яка відрізняється тим, що послідовно встановлені бункер, автоматичні ваги, гвинтовий транспортер, екстрактор, збірник екстракту, фільтр-прес та збірник фільтрованого екстракту, підігрівач фільтрованого екстракту, випарна установка, барометричний конденсатор, збірник концентрованого екстракту, купажний чан для розчину меду, кізельгуровий фільтр, збірник розчину меду, купажний чан для гіркої настоянки, фільтр-прес та збірник гіркої настоянки, мийна машина, стрічковий транспортер, автомат розливу, закупорювальний автомат, інспекційний автомат, збірник виправного браку, збірник невиправного браку та етикетувальний автомат. A system of production of bitter tinctures, which consists of successively installed two batches, an infusion set, means for supplying a water-alcohol mixture and a filter, characterized in that successively mounted bunker, automatic weights, screw conveyor, extractor, extract collection, filter press and filtered extract collection, filtered extract heater, evaporation unit, barometric condenser, concentrate extract collection, blend honey for solution of honey, kieselguhr filter, honey solution compartment azhnyy tub for bitters, filter press and a collection of bitters, washer, conveyor belts, bottling machine, sealing machine, inspection machine, a collection of correctional marriage, marriage incorrigible collection and Labeling machine.

Опис

Ключові слова

настоянка, спосіб виробництва, екстрагування, переробка, mode of production, extraction, tinctures, processing, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент 107722UA, МПК C09B 61/00 (2009) Система виробництва гіркої настоянки / Рибачок А. В., Попова Н. В., Мисюра Т. Г. , Зав’ялов В. Л.; заявник Національний університет харчових технологій. — № u201511314; заявл. 17.11.2015; опубл. 24.06.2016, бюл. № 12

Зібрання