Бізнес-процес як інструмент забезпечення економічної безпеки на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено технологію управління бізнес-процесом підприємства як основного елементу в управлінні економічною безпекою підприємства. Проаналізований процесно-орієнтований підхід до управління економічною безпекою. Розглянуто сучасний стан інформаційної безпеки на підприємстві. Management technology is investigational by the business process of enterprise as a basic element in a management by economic security of enterprise. Analysed process-oriented going near a management by economic security. The modern state of informative safety is considered on an enterprise.

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, управління, економічна безпека, технологія, business process, management, economic security, technology, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Бізнес-процес як інструмент забезпечення економічної безпеки на підприємстві / О. А. Лисенко // Управління фінансово-економічною безпекою : колект. моногр. - Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 218-225.