Перспективні напрямки енергозбереження в спиртовому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті пріоритетні напрямки зниження енерговитрат у спиртовому виробництві, зокрема впровадження технології низькотемпературної водно-теплової обробки крохмалевмісної сировини з використанням концентрованих ферментних препаратів (ФП) селективної дії та енергетичної модернізації брагоректифікаційних установок.
Priority directions of decrease in power inputs in spirit manufacture, in particular introduction of technology low-temperature water-thermal processing of carbohydrates content raw material with use of the concentrated ferment preparations of selective action and power modernization of distilleries are considered.

Опис

Ключові слова

крохмалевмісна сировина, низькотемпературна термоферментативна обробка, концентровані ферментні препарати, брагоректифікаційна установка, carbohydrates content raw material, low-temperature thermofermentative processing, concentrated fermental preparations, distilleries, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Українець, А. І. Перспективні напрямки енергозбереження в спиртовому виробництві / А. І. Українець, П. Л. Шиян, В. В. Сосницький // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 4. - С. 4-12.

Зібрання