Маркетингові дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У конспекті висвітлено основні поняття, різновиди та завдання маркетингових досліджень. Розглянуто процес та напрями маркетингових досліджень, їх види і класифікація, етапи проведення. In outline covers basic concepts, types and objectives of marketing research. The process of market research and trends, their types and classification stages of implementation.

Опис

Ключові слова

маркетингові дослідження, інформаційне забезпечення, дослідження ринку, дослідження конкурентного середовища, дослідження конкурентів, дослідження споживачів, дослідження фірми, market research, information provision, market Research, study of the competitive environment, research competition, consumer research, research firms, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Бєлова, Т. Г. Маркетингові дослідження : конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.030507 «Маркетинг» усіх форм навчання / Т. Г. Бєлова. - К.: НУХТ, 2010. – 131 с.