Удосконалення технології крему кисловершкового

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Висока конкуренція серед виробників молочної продукції вимагає постійного розширення асортиментного ряду новими видами продуктів. Одним із способів розширення асортименту та зниження його собівартості є створення нової продукції на основі вже впроваджених на підприємствах виробів, застосування наявної сировини та матеріалів. Через це, перспективним бачиться використання у якості молочної основи для нових видів продуктів сметани і йогурту, які виробляються на більшості молокопереробних підприємств.

Опис

Ключові слова

сметана, йогурт, термізація, sour cream, yogurt, thermization, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Пархомець, П. Удосконалення технології крему кисловершкового / П. Пархомець, Г. Поліщук // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті : матеріали 88 Міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, квітень–травень 2022 р. – Київ : НУХТ, 2022. – Ч. 1. – С. 253