Модернізація паливно-енергетичного комплексу України : альтернативні джерела енергії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена дослідженню можливостей модернізації паливно-енергетичного комплексу України завдяки пошуку та використанню альтернативних енергетичних ресурсів. The article deals with the possibilities of modernizing the fuel and energy complex of Ukraine, by exploring and using alternative energy resources.

Опис

Ключові слова

енергетичні ресурси, поновлювані джерела енергії, нетрадиційні енергоносії, альтернативне джерело енергії, energy, renewable energy, alternative energy, alternative energy source

Бібліографічний опис

Кобилянська, Л. М. Модернізація паливно-енергетичного комплексу України : альтернативні джерела енергії / Л. М. Кобилянська // Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення : матеріали міжвідомчої науково-теоретичної конференції (Київ, 24 квітня 2007 р.). – К. : ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 62–66.