Управління якістю підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано теоретичні аспектів концепції система управління якістю підприємства. Запропонуванні пропозицій відносно покращення системи управління якістю на підприємстві. Обґрунтовано систему управління якістю підприємства як систему, яку необхідно доповнити впровадженням низки мотиваційних заходів, а це потребує не тільки кваліфікованих фахівців, а й необхідність зацікавити їх ефективно реалізовувати свій потенціал. Theoretical aspects of the concept of enterprise quality management system are analyzed. Proposing proposals for improving the quality management system in the enterprise. The quality management system of the enterprise is substantiated as a system that needs to be supplemented by the introduction of a number of motivational measures, and this requires not only qualified specialists, but also the need to interest them to effectively realize their potential.

Опис

Ключові слова

кафедра економічної теорії, якість, система управління якістю, способи управління якістю підприємства

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Управління якістю підприємства / Г. О. Кундєєва, К. В. Топчій // Science, society, education: topical issues and development prospects : abstracts of the 5th International scientific and practical conference. – Kharkiv, Ukraine, 2020. – Р. 736–742.