Дослідження можливості використання обліпихового пюре в технології зефіру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В сучасному ритмі життя наше харчування часто є не достатньо збалансованим. Частина населення не отримує з їжею достатньої кількості необхідних біологічно-активних речовин. Тому актуальним завданням залишається збагачення продуктів харчування рослинними добавками високої харчової цінності. В даній роботі розглянуто та досліджено можливість використання обліпихового пюре в технології зефіру. Здійснено низку досліджень з підбором рецептурного складу, відпрацюванням параметрів технологічного процесу виготовлення зефіру з використанням обліпихового пюре. Досліджено органолептичні, деякі фізико-хімічні та структурно-механічні показники зефіру. На основі отриманих результатів розроблено проєкт рецептури і технологічних інструкцій зефіру з обліпиховим пюре. In the modern rhythm of life, our diet is often not balanced enough. Some people do not get enough of the necessary biologically active substances in their diet. Therefore, the enrichment of food with plant additives of high nutritional value remains an urgent task. In this paper, the possibility of using sea buckthorn puree in the technology of marshmallows is considered and investigated. A number of studies have been carried out to select the formulation composition and develop the parameters of the technological process of making marshmallows using sea buckthorn puree. The organoleptic, some physicochemical, structural and mechanical properties of marshmallows were studied. Based on the results obtained, a draft recipe and technological instructions for marshmallows with sea buckthorn puree were developed.

Опис

Ключові слова

зефір, обліпихове пюре, показники якості, оздоровчі властивості, рецептура, marshmallows, sea buckthorn puree, quality indicators, health properties, recipe, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Бусько, А. О. Дослідження можливості використання обліпихового пюре в технології зефіру / А. О. Бусько, Л. В. Махинько // Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві, Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі : матеріали Міжнародних науково-практичних конференцій. – Київ : НУХТ, 2023. – С. 104