Інноваційна політика як результат взаємодії її елементів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено взаємодію складових інноваційної політики підприємства. The interaction between components of the innovation policy of the company.

Опис

Ключові слова

маркетингова політика, marketing policy, політика в галузі науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських робіт, policy in the field of scientific research and experimental development, політика структурних змін, policy of structural change, технічна та інвестиційна політика, technical and investment policy, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лановська, Г. І. Інноваційна політика як результат взаємодії її елементів / Г. І. Лановська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 75-ї наук. конф. молодих вчених, аспірантів і студентів, 19-20 бер. 2009р., м. Київ. – К.: НУХТ, 2009. – С. 29.