Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення дебіторської заборгованості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

дебіторська заборгованість, облікова політика, рахунки бухгалтерського обліку, аналіз, аудит, виробниче підприємство, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Кириленко, А. С. Обліково-аналітичне та контрольне забезпечення дебіторської заборгованості : кваліфікаційна робота ... магістра : 071 Облік і оподаткування / Анастасія Сергіївна Кириленко ; наук. керівник Ірина Василівна Колос. – Київ, 2021. – 108 с.