Оптимізація витрат на персонал підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Управління персоналом одна із найважливіших напрямів в стратегії сучасного підприємства. Human resource management is one of the most important directions in the strategy of the modern enterprise.

Опис

Ключові слова

витрати, персонал підприємства, управління персоналом, costs, personnel, personnel management

Бібліографічний опис

Дехніч, Я. І. Оптимізація витрат на персонал підприємства / Я. І. Дехніч / Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика : програма і матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і студентів, 13–14 листопада 2014 р. — К.: НУХТ, 2014. — С. 133-134.