Aspects of distance learning during martial law

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті представлено елементи сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для створення та впровадження технологій електронного навчання. Розглянуто особливості ефективного впровадження основних елементів дистанційного навчання в освітній процес з урахуванням існуючих викликів (воєнний стан, пандемія тощо). Розроблено структурну схему взаємодії суб'єктів та елементів дистанційної освіти. Проведено аналіз причин виникнення та шляхів подолання труднощів під час впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у дистанційне навчання. Він ґрунтується на практичному досвіді. Представлено результати інтеграції інноваційних технологій у навчальний процес. Ця методика сприяє підвищенню ефективності та стабільності навчального процесу в умовах воєнного стану.
The elements of modern information and communication technologies for the creation and implementation of the e-learning technologies are presented in this paper. Features of the effective implementation of the main elements of distance learning in the educational process are considered taking into account the existing challenges (martial law, pandemic, etc.). A structural diagram of the interaction o f subjects and elements of distance educa tion has been developed. An analysis of the training causes and ways to overcome difficul ties during the information and communication technologies implementation in distance learning was performed. It is based on practical experience. The results of the of innovative technologies integration into the educational process are presented. This methodology helps for increasing the effectively and stability o f educational process during martial law.

Опис

Ключові слова

modern e-learning technologies, distance learning, martial law, кафедра експертизи харчових продуктів, information and communication technologies, сучасні технології дистанційного навчання, інформаційно-комунікаційні технології, дистанційне навчання, воєнний стан

Бібліографічний опис

Pashchenko, B. Aspects of distance learning during martial law / B. Pashchenko, Ye. Shtefan // Актуальні проблеми освіти і науки в умовах війни : збірник матеріалів Першої науково-практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, 6-7 червня 2023 р, м. Київ. – Київ : ГО «Національна академія наук вищої освіти України», 2023. – С. 104-110