Вдосконалення конструкції молоткової дробарки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Для подрібнення відходів із скла (пляшки, банки) часто використовують молоткові дробарки, які забезпечують вихід відносно дрібного і однорідного склобою. Робочими органами дробарки є молотки, вільно насаджені на стержні дисків, що закріплені на валу. Молотки виготовляють із дорогої зносостійкої сталі. Під час обертання вала молотки за рахунок відцентрових сил, займають найвіддаленіше від центру положення і подрібнюють шматки матеріалу. Ударні явища спричиняють інтенсивному зношуванню кінцівок молотків, внаслідок чого відбуваються зміщення центру ваги та небажані вібраційні явища. For crushing waste glass (bottles, cans) are often used hammer mills that provide access relatively small and homogeneous cullet. Working bodies crusher hammers are freely sewn on the web discs mounted on a shaft. Hammers are made of expensive wear-resistant steel. During rotation of the shaft hammers due to centrifugal forces occupy outermost position and shredded pieces of material. Percussion phenomena causing the wear rate of limb hammers, resulting in occurring displacement of the center of gravity and unwanted vibration phenomena.

Опис

Ключові слова

матеріал, відходи із скла, молоткові дробарки, material, waste glass, Hammer crushers, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Юхно, М. І. Вдосконалення конструкції молоткової дробарки / М. І. Юхно, В. Б. Костін, О. І. Ковальов // Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій промисловості : міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій, 13-17 жовтня 2014 р. – К. : НУХТ, 2014. – С. 368.