HR-показники - інструмент вдосконалення системи оцінки персоналом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Ефективність роботи підприємства значною мірою залежить від роботи його персоналу. У статті представлені показники, які характеризують стан управління персоналом на підприємстві. Оцінки персоналу є важливим бізнес-процесом відділу з управління людськими ресурсами. Впровадження HR-показників на підприємстві призвиде до позитивних зрушень в системі оцінки персоналу.

Опис

Ключові слова

оцінка персоналу, системи управління персоналом, персонал, ефективність, показники, evaluation of personnel, personnel management system, staff, efficiency, performance, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Москаленко, В. О. HR-показники - інструмент вдосконалення системи оцінки персоналом / В. О. Москаленко // Агросвіт. – 2010. – № 19. - С. 45-47.

Зібрання