Соціальні процеси в сучасному суспільстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досягнення цілей соціального розвитку обумовлює необхідність трансформації сфери зайнятості населення відповідно до вимог формування конкурентоспроможної економічної системи. Achieving the goals of social development necessitates the transformation scope of employment as required by the formation of a competitive economic system.

Опис

Ключові слова

демократизація, влада, соціальний розвиток, democratization, power, social development, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Давидович, Н. Соціальні процеси в сучасному суспільстві України / Наталія Давидович, Олександр Пилипенко // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : програма і матеріали 80 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014. – Ч. 4. – С. 89-90.