Склад масляної суміші (Патент на корисну модель № 138731)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Враховуючи сучасні потреби суспільства та загальні тенденції розвитку харчової промисловості розроблено технологію збагачення солоної масляної суміші компонентами рослинної сировини. Given the current needs of society and the general trends of the food industry the technology of enriching salt oil mixture components of plant material.

Опис

Ключові слова

мікронутрієнти, масляна суміш, груша, манго, micronutrients, oil mixture, mango, pear, кафедра експертизи харчових продуктів

Бібліографічний опис

Патент України № 138731, МПК A23C 15/16 A23L 27/10 Склад масляної суміші / Шиш Р. Ю., Вашека О. М., Петруша О. О. ; завл. 15.05.2019 ; опубл. 10.12.2019, Бюл. № 13

Зібрання