Автоматизаційна програма та приліжкова панель управління в готельному господарстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Багатосвітових готелі відзначають необхідність переобладнання номерів і введення новітніх електронних технологій, без чого просто немислимий сучасний світ. Many hotels celebrate World necessity to re-enter numbers and new electronic technologies without which a modern world is unthinkable.

Опис

Ключові слова

новітні технології, номера, готельне господарство, numbers, hospitality, new technologies

Бібліографічний опис

Чорна, Н. С. Автоматизаційна програма та приліжкова панель управління в готельному господарстві / Н. С. Чорна // Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 24 вересня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015. – С. 214-216.