Методики оцінки ефективності персоналу організації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

бізнес-технології, business technology, людські ресурси, human resources, персонал, personnel, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Ралко, О. С. Методики оцінки ефективності персоналу організації / О. С. Ралко // Збірник ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених „Участь молоді в розвитку економіки і суспільства” 17-19 лютого 2011 року. - С. 42-43