Використання ПЕОМ у теплофізичних експериментах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1998

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті представлено дослідну установку та результати експерименту по комплексному визначенню ефективних теплофізичних характеристик для бурякового жому. This article presents test stand and the results of research on a comprehensive definition of effective thermal properties of sugar beet pulp.

Опис

Ключові слова

жом, теплоємність, sugar beet pulp, heat capacity, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Буляндра, О. Ф. Використання ПЕОМ у теплофізичних експериментах / О. Ф. Буляндра, Н. В. Іващенко, Л. П. Ткач // Інтенсифікація навчального процесу у вищих навчальних закладах шляхом використання комп’ютерної техніки, технічних засобів і методів активного навчання : Всеукраїнська наук.-метод. конф., 21-23 жовт 1998 р : тези доп. - 1998. – С. 58-60.