Дослідження спектрів інфрачервоного відбивання різних видів борошна та виготовлення експериментальних зразків печива

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведений якісний аналіз спектрів відбивання дає можливість встановити аналітичні області, за якими слід проводити кількісний аналіз досліджуваних різних видів борошна і визначати в зразках вологість, вміст білків, ліпідів, вуглеводів, різних цукрів і т.д. Але для точного визначення вище згаданих параметрів необхідно мати десятки еталонних зразків і знайти добру кореляцію між кількістю окремих компонентів в багатокомпонентних однорідних зразках і інтенсивністю дифузного відбивання світла в аналітичних областях спектра. A qualitative analysis of the reflection spectra provides an opportunity to establish analytical areas on which a qualitative analysis of the various types of flour should be carried out and determine the moisture content, proteins, lipids, carbohydrates, different sugars, etc. in the samples. But to accurately determine the above parameters, dozens of reference samples must be found and a good correlation between the number of individual components in multicomponent homogeneous samples and the intensity of diffuse reflection of light in the analytical regions of the spectrum should be found.

Опис

Ключові слова

інфрачервоні спектри, борошно, Infrared spectra, flour, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Дослідження спектрів інфрачервоного відбивання різних видів борошна та виготовлення експериментальних зразків печива / Т. Т. Носенко, С. І. Літвинчук, В. Є. Носенко, А. Варчук, А. Гуленко, С. Можарівська // Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : матеріали 81 міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів 23–24 квітня 2015 р. – К. : НУХТ, 2015 р. – Ч. 2. – С. 403.